Uiergezondheid

Melkmonsters

Op de praktijk in Barneveld is er de mogelijkheid om melkmonsters te laten onderzoeken in ons laboratorium. Bij koeien met uierontsteking of een te hoog celgetal kan een melkmonster onderzocht worden om te kijken of er een bacterie aanwezig is en of deze gevoelig is voor antibiotica. Aan de hand van de uitslag wordt vervolgens een behandelvoorstel gegeven. Ook wordt er een bedrijfshistorie opgebouwd en kunnen preventieve maatregelen gegeven worden en zinvol dit regelmatig met uw dierenarts te evalueren. Het is belangrijk dat een melkmonster op de juiste wijze afgenomen wordt. Hieronder vindt u een instructie voor het afnemen van een melkmonster:

Klik hier voor de Monstername-instructie voor BO van de GD

Klik hier voor de instructiekaart van de Colifornia Mastitis Test van de GD

Klik hier voor de instructievideo van het inbrengen van de Orbeseal-injector

Klik hier voor de instructievideo van het ontluchten van de Orbeseal-injector