Koe-Kompas

Als alternatief voor het nu gangbare PBB en het Bedrijfsgezondheidsplan bieden wij voor de melkveehouders per 2014 het Koe-Kompas aan. Het Koe-Kompas wordt inmiddels door nagenoeg de gehele Nederlandse Zuivelindustrie ondersteund. Koe-Kompas is gebaseerd op een risicoanalyse vanuit de Integraal Koe Management (IKM) visie. In de IKM visie worden welzijn en diergezondheid beoordeeld door het bedrijf als geheel te bekijken. De beoordeling is opgebouwd uit data-, dier- en bedrijfsinspectie. Koe-kompas wordt binnen onze praktijk uitgevoerd door rundveedierenarts Jetze Ritsema, die hiervoor de IKM training heeft gevolgd.